V jednom známém českém filmu jedna z hlavních hrdinek několikrát zopakuje větu: „Život je fajn, život je fajn.“  
vyhřívání na louce
Styl života a co ho ovlivňuje
Život prostě fajn je, i když je ovlivňován různými faktory, je na každém, jak ho přizpůsobí nebo alespoň přiblíží svým představám a přáním. Úzce spjat se životem je životní styl, dá se charakterizovat propojením činností a vztahů, zvyků typických i méně typických a způsobem života jako takového a ovlivněn je ve dvou rovinách, vnitřní a vnější. Vnější faktor jsou životní podmínky jako takové a vnitřní faktor tvoří sám člověk. Z vnějšku nás ovlivňuje to, kde se pohybujeme, zejména sociální prostředí a kultura, u nás samotných je to pak životní projev, zvyky, prostě samotná osobnost. V průběhu života dochází, ať už sami chceme nebo ne, vlivem okolí ke změnám. Ty mohou být vyvolány novými životními podmínkami, které mohou změnit nejen jednu osobu, ale i velkou skupinu lidí. Každý z nás má své potřeby a hodnoty a snaží se ve svém životě dospět k určitým cílům a naplnit své sny.
Hodnoty, změny a styly
Životní styl je úzce spojen se vzděláním, místem, kde žijeme, věkem a také pohlavím. Významným faktorem je také to, jak trávíme svůj volný čas, jaké máme koníčky, jaké je naše materiální zabezpečení, to všechno má vliv na životní úroveň jako takovou. V moderních společnostech je důležité propojení profesního a soukromého života, sociální postavení, od toho se pak odvíjí i příjmy a od nich pak úroveň života i jeho styl.
nahá žena
Hodnoty životního stylu se v průběhu stovek let měnily, v dnešní době je pro ně charakteristická dynamičnost, moderní člověk má sílu na změnu svého stylu života, naopak na ústupu jsou zvyky a tradice. I když si můžeme vybrat, kudy náš život povede, ovlivňuje tento výběr řada věcí vč. naplnění volného času, vliv módy a kultury. Novým životním stylem je alternativní způsob života. Odlišuje se od běžně zažitých stereotypů ať už ohledně práce nebo místu bydlení a světovým názorem. Do skupin vyznávajících alternativní životní styl se řadí vegetariáni, příznivci alternativního lékařství, vyznavači punku či metalu. Stále více lidí se zaměřuje na zdravý životní styl, jejich prioritou je žít zdravě, žijí aktivně nejen fyzicky, ale i duševně, dbají na správnou životosprávu, preferují racionální výživu, stranou není ani péče o psychiku a duši.
 
Ať už je váš životní styl jakýkoliv, nezapomínejte, že život je prostě fajn.

Mohlo by se vám také líbit: