Všichni to známe. Minimálně alespoň část z nás třídí odpad. Žlutý kontejner na plasty, modrý na papír a zelený na sklo. Ty jsou umístěny v každé obci, v každé městské části. Je to důležitý aspekt, jelikož lidstvo produkuje odpadky neskutečně rychlým tempem. Dva lidé jsou schopni během jednoho dne bez problémů zaplnit pytel na odpadky. Tudíž nějaké třídění je nutností.
popelnice na recyklaci.jpg
Pokud odpad netřídíme pracovníci ve sběrnách musí ručně odpad třídit za nás. Tím se celý proces zpomaluje a přiděláváme akorát práci. Přitom to není nijak náročné, ale ne každému se chce.
Nyní však byla vydána nová vyhláška, kdy má být zaveden nový kontejner na olej. Velká města zejména to hlavní se totiž potýká s velkým problémem. Lidé lijí potravinářské oleje z pečení či smažení do kanalizace, která znečišťuje vodu. Následně je mnohem náročnější vodu vyčistit. Což může mít vliv také na cenu vody.
Kromě znečistění olej také ucpává vodovodní trubky a pracovníci se následně musí vydávat na ne příliš příjemná místa, aby závadu odstranili.
Tento druh kontejneru by měl tedy vodě odlehčit. Již nyní se potýkáme s jejím nedostatkem a znečištěním jiných druhů. Tak proč si přidělávat další starost.
Tento specializovaný kontejner již existuje v několika městech. Jako jsou Praha, Olomouc či Přerov. Olej je sbírán do speciálních uzamykatelných kontejnerů nebo do barelů. Zamykají se hlavně z toho důvodu, že rostlinný olej lze využít jako palivo do motorů auto. Ovšem tato praktika je samozřejmě zakázaná, jelikož zplodiny takto produkované jsou neuvěřitelně škodlivé.
olej ve vodě.jpg
Města, která se dobrovolně zapojily do sběru oleje však mají kontejnery různé barvy. To může lidi následně plést a může dojít ke zmatku. Proto má vyhláška týkající se povinného sběru oleje, která má být platná od roku 2020 barvu kontejneru sjednotit. Olej se bude sbírat do bezpečně uzavřených lahví. Následně se bude recyklovat nebo speciálně zpracovávat.

Mohlo by se vám také líbit: