Nehledě na to, že samotný pohovor dle názorů některých psychologů, neznamená vůbec nic. Mistrný znalec psychologie, obratný manipulátor, dokáže na pohovoru přesvědčit kdekoho o svých schopnostech, přitom v praxi může totálně selhat. Naopak trémista, který by odvedl kvalitní práci a ochotně udělal i něco navíc, nad rámec svých pracovních povinností, se na pohovoru může ztrapnit a nakonec jako nadaný odborník může skončit někde v pásové výrobě, kde se žádné pohovory neuskutečňují.
podávání ruky

S jakými otázkami se můžeme u pohovoru setkat

Jak jste naši firmu našel, cestoval jste sem bez obtíží?
Typická otázka na úvod, aby se uvolnily zábrany na obou stranách. Mnozí v ní spatřují i testování smyslu pro humor. Lidé upjatí nemají takové otázky rádi, jen oddalují klíčové informace a zbytečně rozhovor protahují. Naopak otevření vtipálci se mohou rozpovídat, až nezdravě.
pracovní pohovor
Proč jste skončil na vašem předchozím pracovišti?
Otázka má velmi široké pole působnosti a prozradí o lidech informace mnohdy zásadní – jak řeší krizové situace, jaké mají ambice, jak se prezentují, čeho chtějí dosáhnout atd. V ideální pozici jsou ti, kteří pracovali ve firmě, co vyhlásila bankrot – odpověď na otázku je výstižná, přitom nic o nikom neodhalí.
Jaké jsou silné a slabé stránky vaší povahy?
Kdo se vyzná v psychologii, pochopí, že otázka sleduje schopnost sebereflexe, zdravého sebevědomí, nejde tedy o zjištění skutečných silných a slabých stránek osobnosti. A kdo je doopravdy sebevědomý, na otázku odpoví v humorném nadhledu a zdvořile se zeptá tazatele na totéž, čímž jej většinou uvede do rozpaků. Ten má pak o čem přemýšlet.
rozhovor kvůli zaměstnání
Kolik se spotřebuje v Bolívii za rok tun kukuřice?
Jednoznačně „hloupá“ otázka typu „proč jsou kanály zrovna kulaté“. Hodnotí se smysl pro humor, postřeh, originalita, a také míra zvládání stresu. Z takové „hloupé“ otázky se zkušený psycholog dozví víc, než ze všech předchozích dohromady. Pokud vás nic podobného nezaskočí, a jste schopni okamžitě nahrávku na smeč oplatit, jste na tom relativně dobře. A tak směle můžete vysypat z rukávu: „Ale kanály nejsou zdaleka všechny kulaté, takže tuto otázku považuji za nesmyslnou“. Anebo „Půjčte mi prosím kalkulačku“ a až vám ji majitel firmy s údivem zapůjčí, můžete přesně diktovat z hlavy odpověď: „Bolívie má (odhadnete) 12 milionů obyvatel, každý z nich zkonzumuje za týden zhruba půl kila kukuřice, za rok to máme krát 52 a krát 12 milionů, to je celkem 312 tisíc tun ročně.“

Mohlo by se vám také líbit: